FOLLOW ME

Privacyverklaring Belevenismaker

Belevenismaker respecteert de privacy van haar klanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

Artikel 1 – Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Belevenismaker (KVK: 86949802)
Sint Janstraat 76
4714 EJ Sprundel
info@belevenismaker.nl
+31614501493


Artikel 2 – Persoonsgegevens

Belevenismaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Trouwdatum

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)
 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren
  van de overeenkomst)

Artikel 3 – Doel van verwerking

Belevenismaker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als u contact hebt opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier.
 • Het onderhouden van relaties met u via e-mail en telefoon.
 • Het opstellen van een offerte, opdrachtbevestiging en facturatie.
 • Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

Artikel 4 – Ontvangers van persoonsgegevens

Belevenismaker deelt uw persoonsgegevens met intern dan wel aan derden maar enkel ter uitvoering van de dienstverlening 

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • Google Drive
 • Dropbox
 • Accountant
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten


Artikel 5 – Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk maar in geval zolang als nodig.


Artikel 6 – Cookies

Belevenismaker maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Belevenismaker is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.


Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. U heeft onder andere recht op inzage, correctie, het beperken en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken en heeft u het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt tevens het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Belevenismaker verneemt het graag via info@belevenismaker.nl als u één van deze rechten omtrent uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen. Heeft u klachten over hoe Belevenismaker met uw persoonsgegevens omgaat? Deze kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 8 – Beveiliging van persoonsgegevens

Belevenismaker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Artikel 9 – Social media

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (facebook, whatsapp, linkedin, instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.


Artikel 10 – Wijzigingen

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 oktober 2022 tot nader order. Belevenismaker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op deze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via info@belevenismaker.nl